Jesteś tutaj:   Strona główna Kontakt Praca
Praca

Praca w naszej firmie to wyzwanie i satysfakcja. Jesteśmy grupą ludzi, którzy doskonale odnajdują się w tym, co robią, więc praca staje się zarazem realizacją pasji i przyjemnością.  Poszukujemy osób, które mają określone cele i dążą do ich realizacji.

Aktualne oferty pracy

Doradca Techniczno - Handlowy

 

Informacje ogólne

  • CV z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko ……………..” należy składać  elektronicznie lub osobiście,
  • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
  • prosimy o dopisanie klauzuli zgody na CV „ „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez QLA Sp. z o. o. z siedzibą ul. Śmiała 17, 31-348 Kraków., w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników QLA zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”
  • zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.
  • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
  • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 2 lata od momentu otrzymania CV) r .

Przeczytałem poniższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z informacją na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu.

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 

 

1. Administrator

Administratorem danych jest QLA Sp. z o. o. z siedzibą ul. Śmiała 17, 31-348 Kraków.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Śmiała 17, 31-348 Kraków. 
b) przez pocztę elektroniczną: praca@qla.pl 

2. Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników QLA na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*). 

3. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.; 

4. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres 6 miesięcy.  

5. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO1 przysługuje Państwu:

f)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
g)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
h)  prawo do usunięcia danych osobowych;
i)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
j)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

4. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w QLA.

           Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane. 

1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań

 
 
       
Galeria realizacji
Technologie
O firmie
Druk UV
Strona Główna
Kontakt
Wycena
SiteMap
Copyright © 2012 Druk lateks Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www - iPolska.com.pl